Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4-5 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4-5 / 8 Next Page
Page Background

Voer de montage uit

met geopende deur.

Controleer of het

gemonteerde slot de

juiste werking van de

Slimmere Deurkruk

niet tegengaat.

Controleer na het

monteren het juist

functioneren van de

Slimmere Deurkruk

met de deur open.

Draai met behulp van de 2 mm

zeskant inbussleutel het boutje in de

greep van de Slimmere Deurkruk

rechtsom

, verwijder de greep en

plaats de batterij.

Bij enkelzijdige controle:

Monteer de greep en draai het

2 mm zeskantboutje

linksom

zodat

de greep vastzit.

Demonteer het eventueel gemonteerde

deurbeslag volgens de instructie van uw

leverancier en steek de krukstift van de

Slimmere Deurkruk door de tuimelaar

van het slot.

Schuif de boormal over de stift heen

en teken de plaats af waar de boorgaten

moeten komen.

Boor de bevestigingsgaten van

8 - 8,5 mm Ø, 38 mm hart-op-hart.

Let op!

Van weerszijden van het deurblad

boren. Boor niet in of door een eventueel

reeds gemonteerd slot heen.

Plaats de Slimmere Deurkruk door de krukstift

door de tuimelaar van het slot te steken.

Zorg dat het rozet vlak op het deurblad ligt.

Monteer vanaf de andere zijde het

basisrozet met de M5 metaalschroeven.

Let op!

Door schroeven van verkeerde

lengte kunnen storingen ontstaan.

Controleer vooraf de deurdikte.

Bij enkelzijdige controle:

Monteer de mechanische deurkruk

op de krukstift en draai het dekrozet

een kwartslag totdat het vast zit.

1

5

7

3

2

4

6

8

Montagehandleiding

Snel gebruiksklaar maken

I N BEDR I J F S TE L LEN

Stel de Slimmere Deurkruk in bedrijf door de service key voor de kaartlezer te

houden; na het akoestisch signaal en het oplichten van de leds is de Slimmere

Deurkruk klaar voor gebruik.

AUTOR I S EREN GEBRU I KERSK A ART OF TAG

Kaart of tag inprogrammeren: houd de service key bij de lezer tot u een signaal

hoort, en presenteer de in te programmeren kaart of tag. Sluit af door de service

key nogmaals voor de lezer te houden.

B LOKKEREN VAN GEBRU I KERSK A ART OF TAG

Kaart of tag uitprogrammeren: houd de service key bij de lezer tot u een signaal

hoort, en presenteer de te verwijderen kaart of tag. Sluit af door de service key

nogmaals voor de lezer te houden.

1 De Slimmere Deurkruk

inclusief krukrozet

en krukstift 8 mm

2 Slimmere Deurkruk

(alleen bij dubbelzijdige

controle)

3 Boormal

4 2 mm zeskant inbussleutel

5 Cilinderrozetten PC

6 Verloopbus 7 - 8 mm

alleen bij krukstift 8 mm

7 Verloopbus 7 - 8 mm

alleen bij krukstift 8 mm

(bij dubbelzijdige controle)

8 Metaalschroeven M5

voor de krukrozetten

9 Metaalschroeven M4

voor de cilinderrozetten

10 Batterij

11 Mechanische deurkruk

(bij enkelzijdige controle)

Inhoud verpakking

K I J K VOOR DE U I TGEBRE I DE

HANDLE I D I NG EN E EN OV ERZ I CHT

VAN ME ER FUNCT I E S OP

WWW. POSTENEGER . NL / DOWNLOADS

ED-8671-A4M-13L